Skrzywienie przegrody nosa

Małoinwazyjne techniki endoskopowe i mikrochirurgiczne w leczeniu schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani

Skrzywienie Przegrody Nosa

Krzywa przegroda nosowa jest jednym z najczęściej występujących schorzeń laryngologicznych. Może być skutkiem urazu, w tym również niewielkiego w okresie okołoporodowym, może także mieć charakter wrodzony. Niewielkie skrzywienie przegrody nosowej powodujące początkowo niewielki dyskomfort podczas oddychania może prowadzić w dłuższym okresie czasu do przerostu błony śluzowej przewodów nosowych, przerostu małżowin nosowych a w konsekwencji dalszego pogorszenia drożności nosa, aż do prawie całkowitego zablokowania nosa.

Krzywa przegroda nosowa może być również przyczyną nawracających zapaleń zatok przynosowych i osłabienia węchu. U niektórych pacjentów zaburzenia drożności nosa spowodowane skrzywieniem przegrody nosa mogą prowadzić również do chorób uszu po przez upośledzenie ich wentylacji po przez trąbki słuchowe.

Leczenie operacyjne skrzywienia przegrody nosa (septoplastyka) ze względu na komfort pacjenta wykonywany jest zazwyczaj w znieczuleniu ogólnym. Operacja skrzywionej przegrody nosa polega na usunięciu zdeformowanych fragmentów przegrody nosowej (np. tak zwanych kolców przegrody) lub wyprostowaniu fragmentów skrzywionych i ustawionych niesymetrycznie. W niektórych przypadkach podczas prostowania przegrody nosa w celu zmniejszenia urazu operacyjnego możliwe jest zastosowanie endoskopu (endoskopowa septoplastyka) lub lasera (laserowa septoplastyka).