Endoskopia zatok

Małoinwazyjne techniki endoskopowe i mikrochirurgiczne w leczeniu schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani

Wytrzeszcz w chorobie Gravesa-Basedowa

Wytrzeszcz w chorobie Gravesa-Basedowa spowodowany jest zwiększeniem objętości tkanek wewnątrzoczodołowych. U niektórych pacjentów prowadzi do owrzodzenia rogówki oka z powodu trudności w domykaniu powiek, osłabienia ostrości wzroku i zaburzeń pola widzenia spowodowanych neuropatią nerwu wzrokowego, oraz zaburzeń ruchomości gałki ocznej i podwójnego widzenia.

Jednym ze sposobów chirurgicznego leczenia tych objawów chorobowych jest endoskopowe, przeznosowe odbarczenie oczodołu. Zabieg ten polega na usunięciu części ścian kostnych oczodołu, a czasem również wewnątrzoczodołowej tkanki tłuszczowej co pozwala na zmniejszenie wytrzeszczu – cofnięcie gałki ocznej od kilku do kilkunastu milimetrów.

Zabieg dekompresji oczodołu może być również wykonywany u pacjentów z innymi stanami chorobowymi, u których dochodzi do zwiększenia objętości tkanek oczodołu (krwiaki, ropnie czy guzy oczodołu).

Stan przed i po endoskopowym odbarczeniu oczodołu

Inne Zabiegi

Zapalenie zatok
Zaburzenia węchu
Nos a chrapanie i bezdech podczas snu
Niedrożność dróg łzowych
Choroby oczodołu (ch. Gravesa-Basedowa)
Choroby oczodołu (guzy oczodołu)

Profesjonalna diagnostyka i leczenie chrapania oraz zaburzeń oddychania podczas snu.