Endoskopia zatok

Małoinwazyjne techniki endoskopowe i mikrochirurgiczne w leczeniu schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani

A_Sieskiewicz2Dr hab. n. med. Andrzej Sieśkiewicz

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalizację z zakresu otolaryngologii chirurgii głowy i szyi uzyskał w roku 2000. W tym samym roku obronił pracę doktorską, a w roku 2015 otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie przewodu habilitacyjnego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i precyzji rozległych zabiegów endoskopowych zatok przynosowych i podstawy czaszki.” W swojej pracy zawodowej koncentruje się na wykorzystaniu małoinwazyjnych technik endoskopowych i mikrochirurgicznych w leczeniu schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani. W zespołach wielospecjalistycznych wykonuje operacje oczodołów i dróg łzowych oraz guzów podstawy czaszki. Przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w przypadkach zmian nowotworowych i deformacji pourazowych twarzy i małżowin usznych.

Wykonywane zabiegi: